White LED

Product # Wavelength (nm) Power Output Datasheet
LW47-66-60-CC white  
AB3528-xxW-00 white  
SMTW47N white  
AB3528-RGB-00 white  
LW47-66-16100HB white  
LW47-66-60 white IF=240mA, 60mW
LW47-66-16100 white